Direct mailing en AVG, lees er hier alles over

direct mailing avg

Direct mailing en AVG, lees er hier alles over

Als het gaat om direct mailing en AVG, dan is het wel belangrijk om te weten wat nu precies wel mag en wat niet. Direct mailing is natuurlijk een handig hulpmiddel, maar je wilt wel voldoen aan de privacy wetgeving. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe dit in elkaar steekt. Wanneer je aan de regels voldoet, dan kan je nog altijd veel uit de mailing halen. Het gaat dan vooral om het verzamelen van de gegevens wat je op de juiste wijze moet aanpakken.

Het verzamelen van gegevens

Als het gaat om de regels rondom direct mailing en de AVG, dan is het vooral belangrijk om je te verdiepen in welke persoonsgegevens je verzamelt en hoe je deze kan gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld goed om te weten dat je toestemming nodig hebt om deze gegevens op te slaan en ze in te zetten voor een mailing. De eisen zijn sinds het van kracht worden van de AVG een flink stuk strenger geworden dan toe de oude privacywet nog van kracht wat. Dit wordt vooral gedaan om te zorgen dat de consumenten ook beschermd worden.

Eisen aan de direct mailing

De zaken die op direct mailing in de AVG betrekking hebben, beperken zich niet alleen tot het verzamelen van persoonsgegevens. Het gaat ook om wat je met de mailing doet. Zo is het in de AVG opgenomen welke kwaliteit en begrijpelijkheid er geëist mag worden als het om de informatie die in de direct mailing staat. Het is dus ook goed om je daarin te verdiepen voordat je jouw mailing opstelt die je gaat versturen. Zelfs wanneer je toestemming hebt van de geadresseerden. Let er dus goed op dat je dit wel op orde hebt.

Omgaan met de gegevens

Het verzamelen van de persoonsgegevens voor een direct mailing volgens de AVG moet volgens een wettelijke grondslag gaan. Het kan voor jouw organisatie van belang zijn om de gegevens te verzamelen omdat er nog nazorg bij een aankoop nodig is. Het is dan dus wel belangrijk dat je daarvoor over de juiste gegevens beschikt om dit te kunnen doen. Het is dan voor de klanten natuurlijk ook duidelijk waarom je dit doet.

Niet zomaar gebruiken

Een Direct mailing volgens de AVG doen betekent dus ook dat je de gegevens waarvoor je om een andere reden toestemming kreeg niet zomaar kan gebruiken. Er zijn wel mogelijkheden om ze te benutten voor een mailing, maar er gelden wel regels waar je je aan moet houden. Daar komt dan ook nog eens bij dat de regels per soort mailing verschillen. Daarin speelt bijvoorbeeld mee of het gaat om bestaande klanten of nieuwe aanwas die je benadert. Zo kunnen consumenten ook aangeven of ze dit wel willen ontvangen of niet.

Zorgen voor de juiste toestemming

Ga je een direct mailing doen volgens de AVG en heb je toestemming. Dan moet je als organisatie ook nog eens kunnen aantonen dat je die toestemming ook echt hebt gekregen. Dit wordt ook wel de verantwoordingsplicht genoemd. Wanner je zaken verzamelt om ze te gebruiken voor een direct mailing, dan is het ook belangrijk om zeker te zijn dat je daarvoor de toestemming hebt gekregen. Je moet duidelijk aangeven wat je gaat doen. Let er daarbij op dat je ook begrijpelijke taal gebruikt.

 

 

Deel dit artikel